Projekty

Zdravotnické organizace

Homedica, s.r.o.
Agentura domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o.
Vrchní sestra: 724 002 480       

Nemocnice TGM Hodonín
Zdravotně sociální pracovník: 518 306 281

Nemocnice Kyjov
Sociálně zdravotní pracovník: 518 601 184

Masarykův onkologický ústav Brno
Spojovatelka: 543 131 111

Prodejna zdravotnických pomůcek Homedica, s.r.o.
Vedoucí laborantka: 607 633 147

Veřejná správa a úřady

Město Hodonín
Odbor sociálních věcí a školství Města Hodonín
Komunitní plánování sociálních služeb: 518 316 318
Žádosti o ubytování na DPS: 518 316 377

Město Dubňany
Tajemnice:518 698 531

Úřad práce Hodonín
Příjem žádostí příspěvku na péči: 950 115 424

Poskytovatelé sociálních služeb

Domov pro seniory S-Centrum Hodonín
Sociální pracovnice (příjem žádostí): 518 399 936

Domov pro seniory Bažantnice
Vedoucí úseku sociální péče (příjem žádostí): 518 321 834, kl.106

Domov pro seniory Strážnice
Sociální pracovnice (příjem žádostí): 518 323 213

Domov na Jarošce
Sociální pracovnice (příjem žádostí): 518 306 905

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Odborné sociální poradenství: 603 289 960

Další organizace

Městská knihovna Hodonín
Čítárna a studovna: 518 352 1213

Parkinson Slovácko z.s.
Statutární zástupce: 511 119 420


Úspěšně realizované projekty PS Homediss v letech 2016 a 2017


Probíhající projekty

Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení sociálních služeb Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.

Žadatel: Město Hodonín
Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Zdroj: Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu


Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín


Žadatel: Město Hodonín
Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Zdroj: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost


Podpora procesu komunitního plánování a dalších navazujících činností v ORP Hodonín

Žadatel: Město Hodonín
Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Zdroj: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost


Ukončené projekty

Rozvoj kvality sociálních služeb v Psychocentru Domeček Hodonín, o.p.s. a v Pečovatelské službě Homedica, o.p.s.

Termín realizace: 2011 – 2013
Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/66.00076
Zdroj: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost


Zkvalitňování sociálních služeb na Hodonínsku podporou vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

Žadatel: Město Hodonín
Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Termín realizace: 2009 – 2010
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/22.00234
Zdroj: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost


Podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců

Žadatel: Město Hodonín
Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.
Termín realizace: 2013 – 2015
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00155
Zdroj: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Vytisknout stránku Vytisknout stránku