Sbírka na tornádem zničenou pobočku v Mikulčicích

Naše centrum denních služeb v Mikulčicích bylo po necelých 14 dnech jeho provozu zlikvidováno tornádem...

 

Následky tornáda

Následky tornáda

Následky tornáda

Následky tornáda

Následky tornáda

Usilujeme o to, aby bylo znovu co nejrychleji postaveno a sloužilo svému původnímu účelu, protože teď je velmi důležité co nejdříve poskytnout seniorům z postižené oblasti bezpečné zázemí sociální služeb. Ti, kteří chtějí pomoci, mohou poslat jakoukoliv částku na níže uvedený účet se symbolickým variabilním symbolem. Získané finance budou použity výlučně na obnovu centra, nákup nábytku a nezbytného vybavení. 

Všem dárcům nesmírně děkujeme. 

číslo účtu: 86-2487240207/0100
variabilní symbol: 24062021

QR Platba

Kontakt: Mgr. Lenka Švagerková, svagerkova@homediss.cz, 720 941 369. Majitel účtu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku