Doprovod a doprava

V rámci našich služeb mohou senioři, zdravotně postižení a chronicky nemocní využít doprovod pečovatelky včetně přepravy osobním automobilem.

Doprovod a doprava

Tuto službu je možné využívat k návštěvě lékaře či úřadů. Rovněž ji lze využít k návštěvě hřbitova, při nákupech apod. Při doprovodech k lékaři uživatele vyzvedneme v místě bydliště, odvezeme jej do zdravotnického zařízení, doprovodíme až do čekárny a předáme sestřičce lékaře. Dle domluvy po ukončení návštěvy ordinace jej převezmeme od lékaře, evenutálně vyzvedneme i předepsané léky v lékárně, odvezeme zpět a doprovodíme až do domu.

Pomocí speciálně upraveného vozu zajišťujeme také pohodlný a bezpečný převoz vozíčkářů a imobilních osob v rámci služeb osobní asistence a centrum denních služeb. Více viz poskytované služby.

  • Doprovod 130 Kč / hod + 10 Kč / km doprava na místo a zpět

Použití schodolezu

Další službu, kterou v rámci pečovatelských služeb nabízíme seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným, je použití schodolezu. Schodolez  je možno využít osobami, kteří žijí v bytových domech či rodinných domcích se schodištěm, ve kterých není výtah nebo jej nelze použít.

  • Doprovod  130 Kč / hod. + 30 Kč zapůjčení schodolezu  (s asistencí)
  • Zapůjčení  30 Kč / den + 10 Kč / km doprava na místo a zpět

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku