Obědy v domácnosti

Dovoz obědů poskytujeme v rámci sociální služby pečovatelská služba těm, kteří si jej nemohou zajistit vlastními silami, s pomocí rodiny nebo s využitím veřejně dostupných služeb.

Obědy do domácností dovážíme ve všední dny. Uživatel má možnost dohodnout se, ve které z těchto dnů chce obědy dovážet. Minimální počet jsou tři dovozy obědů týdně. 

  • obědy se vždy skládají z polévky a hlavního jídla, případně salátu či kompotu,
  • obědy lze vybrat ze tří běžných jídel,
  • dovážíme rovněž diety (šetřící a diabetická strava).

 

Jídelníčky jsou zveřejňovány na našem webu vždy v úterý na následující týden nebo lze jejich výtisk a dovoz dohodnout s pečovatelkou, která obědy dováží.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

  • Přihlásit či odhlásit oběd můžete osobně, telefonicky nebo písemně nejpozději dva pracovní dny předem pečovatelce, která obědy do domácnosti dováží.

 

Cena obědů včetně dovozu do domácnosti 

Běžné obědy

dodavatel Věra Blahová - stravování 

150 Kč

Dietní obědy

dodavatel Nemocnice TGM Hodonín

164 Kč

 

Placení stravného

  • Úhrada za stravu je účtována vždy zpětně za uplynulý měsíc podle počtu odebraných obědů.
  • Platba může být provedena v hotovosti v kanceláři PS Homediss nebo bezhotovostně bankovním převodem.
  • Platbu je třeba uhradit k 20. dni následujícího měsíce.

 

Z hygienických a tepelných důvodů obědy dovážíme ve speciálně upravených nerezových termojídlonosičích, které půjčujeme zdarma. K zajištění dovozu obědů je potřeba zapůjčení dvou termojídlonosičů. Záloha za dva termojídlonosiče je 2.000 Kč a vrací se po ukončení služby, odevzdání obou termojídlonosičů a vyúčtování úhrad.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku