Projekty


Aktuálně realizujeme tyto projekty:

irop.jpg

Pobočka Pečovatelské služby Homediss, o.p.s., Mikulčice "Špitálek"

Žadatel: Obec Mikulčice

Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0011235

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, který je v majetku žadatele, Obce Mikulčice, za účelem následného poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. V roce 2022 zde bude zahájen provoz služeb centra denních služeb, pečovatelské služby a osobní asistence. Využívat tyto služby budou občané Mikulčic a přilehlých obcí z dané spádové oblasti.

Termín realizace projektu: 2017 až 2022.

 

Logo OPZ barevné

Zkvalitnění sociálních služeb a sociální práce Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015247

Tento projekt je financován Operačním programem Zaměstnanost a rozpočtem ČR

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je zavedení procesu rozvoje kvality do všech poskytovaných sociálních služeb PS Homediss prostřednictvím auditů kvality a procesů, nastavení rozvojů plánů sociálních služeb a revize a vytvoření metodických a organizačních procesů. Dále je projekt zaměřen na zkvalitnění sociální práce formou vzdělávání, supervize a psychologické podpory pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. V neposlední řadě pak díky projektu chceme zlepšit podmínky neformálně pečujících vydáním podpůrných informačních a metodických brožur pro výkon sociální práce a péče v domácím prostředí uživatelů služeb. 

Termín realizace projektu: 4/2020 až 3/2022.

 

 

Škoda Odbory kovo

Nákup automobilu pro výkon terénní a ambulantní sociální práce Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.         

Zdroj: Škoda AUTO a Odbory Kovo MB 

Prostřednictvím nadačního příspěvku společností ŠKODA Auto a Odbory KOVOB MB oblastem jižní Moravy a Lounska zasažených tornádem byl pořízen automobil pro zajištění terénní a ambulantní sociální práce. 

Finanční pomoc je poskytnuta protřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Termín realizace projektu: 7/2021 - 6/2022

 

VDV

Obnova Centra denních služeb v Mikulčicích po tornádu

Zdroj: Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 

Prostřednictvím nadačního příspěvku jsme zakoupili nové nábytkové vybavení, které bylo v červnu 2021 zničeno tornádem. 


Díky těmto nadacím jsme mohli lépe zvládnout náročná opatření přijatá v období nouzového stavu i po jeho ukončení:

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku