Projekty


Aktuálně realizujeme tyto projekty:

irop.jpg

Nákup automobilů pro osobní asistenci Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010493

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení dvou automobiů pro terénní službu osobní asistence. Ty budou používány k převozu vozíčkářů a těžce imobilních osob, osobních asistentek a pomůcek pro výkon této služby přímo v domácnostech uživatelů. Cílem projektu je uspokojit větší míru požadavků na zajištění služby. Zlepšit zázemí osobních asistentek a zvýšit komfort a bezpečí uživatelů služby. 

Termín realizace projektu: 11/2020 až 11/2021.

 

 

Logo OPZ barevné

Zkvalitnění sociálních služeb a sociální práce Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015247

Tento projekt je financován Operačním programem Zaměstnanost a rozpočtem ČR

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je zavedení procesu rozvoje kvality do všech poskytovaných sociálních služeb PS Homediss prostřednictvím auditů kvality a procesů, nastavení rozvojů plánů sociálních služeb a revize a vytvoření metodických a organizačních procesů. Dále je projekt zaměřen na zkvalitnění sociální práce formou vzdělávání, supervize a psychologické podpory pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. V neposlední řadě pak díky projektu chceme zlepšit podmínky neformálně pečujících vydáním podpůrných informačních a metodických brožur pro výkon sociální práce a péče v domácím prostředí uživatelů služeb. 

Termín realizace projektu: 4/2020 až 3/2022.

 

 

Pobočka Pečovatelské služby Homediss, o.p.s., Mikulčice "Špitálek"

Žadatel: Obec Mikulčice

Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0011235

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, který je v majetku žadatele, Obce Mikulčice, za účelem následného poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. V roce 2021 zde bude zahájen provoz služeb centra denních služeb, pečovatelské služby a osobní asistence. Využívat je budou občané Mikulčic a přilehlých obcí v dané spádové oblasti.

Termín realizace projektu: 2017 až 2021.

Informace k projektu

 

Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje

Žadatel: Jihomoravský kraj

Zdroj: Operační program Zaměstanost, státní rozpočet ČR a Jihomoravský kraj

 


Díky těmto nadacím jsme mohli lépe zvládnout náročná opatření přijatá v období nouzového stavu i po jeho ukončení:

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku