Osobní asistence

Osobní asistence pomáhá zmírňovat nepříznivou sociální situaci, kterou vytváří zhoršující se nebo špatný zdravotní stav. 

Služba je určena lidem, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou vícehodinovou pomoc jiné fyzické osoby.   

 

Způsob poskytování služeb:

 • terénní formou v domácnostech uživatelů.

Cílem služby je:

 • umožnit lidem žít doma a zachovat jejich samostatnost a osobní zvyklosti, 
 • udržet vazby se svým přirozeným okolím (rodinou, přáteli, službami, společenským prostředím...), 
 • společně upevňovat stávající schopnosti a dovednosti,
 • pomoci pečující rodině.  

 

Cílová skupina: 

 • senioři, 
 • osoby se zdravotním postižením, 
 • osoby s chronickým onemocněním. 

 

V této sociální službě nabízíme níže uvedené úkony, které individuálně poskytujeme na základě zjištěné oprávněné potřeby konkrétního uživatele: 

Základní sociální poradenství
 • Poradíme vám na koho se obrátit s vyřizováním vašich záležitostí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • Pomůžeme vám v klidu naservírovat a sníst vlastní nebo dovezené jídlo,
 • Pomůžeme vám v klidu s oblékáním a nasazením speciálních pomůcek,
 • Poskytneme vám osobní oporu při pohybu doma i venku, 
 • Bezpečně vás přesuneme na lůžko či vozík.  
Pomoc při osobní hygieně
 • Pomůžeme vám bezpečně se umýt, vykoupat se nebo osprchovat, 
 • Pomůžeme vám s použitím toalety. 
Pomoc při zajištění stravy
 • Společně připravíme snídani, oběd, večeři nebo svačinu. 
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Společně provedeme základní nebo drobný úklid, 
 • Společně provedeme potřebný nákup. 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 • Pomůžeme vám zkontaktovat se s vašimi blízkými, 
 • Můžeme si potrénovat například pamět, ruční práce nebo si společně něco přečíst, zaluštit si křížovku atd. 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Bezpečně a v klidu vás doprovodíme do místa určení nebo si jen vyjdeme na procházku. 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Řekneme vám, co potřebujete k vyřízení dokladů, 
 • Doprovodíme vás na úřad nebo k volbám, 
 • Můžeme vám zprostředkovat jakékoliv poradenství. 
Doprava autem PS Homediss
 • Bezpečně a pohodlně vás přepravíme naším automobilem, který je určen i pro převoz vozíčkárů. 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku