Centrum denních služeb

Centrum denních služeb pomáhá zmírňovat nepříznivou sociální situaci, kterou vytváří samota a opuštěnost, a která může přispívat k pocitům zbytečnosti a izolovanosti.

Služba je určena lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

 

Způsob poskytování služeb:

 • ambulantní formou v centru denních služeb v Hodoníně, 
 • ambulantní formou v centru denních služeb v Mikulčicích. 

 

Cílem služby je:

 • zbavit uživatele pocitu samoty a zbytečnosti,
 • zprostředkovat uživatelům trávení části dne aktivně ve společnosti a současně jim umožnit návrat do domácího prostředí,
 • posilovat dovednosti uživatelů při každodenních činnostech,
 • pomoci pečující rodině.

 

Cílovou skupinu služby tvoří osoby se sníženou soběstačností z důvodů: 

 • věku (senioři),
 • tělesného postižení,  
 • chronického onemocnění. 

 

V této sociální službě nabízíme níže uvedené úkony, které individuálně poskytujeme na základě zjištěné oprávněné potřeby konkrétního uživatele:

Základní sociální poradenství

 • Poradíme vám na koho se obrátit s vyřizováním vašich záležitostí.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomůžeme vám bezpečně se vykoupat nebo osprchovat v naší bezbariérové koupelně.
 • Pomůžeme vám s použitím toalety. 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Dohlédneme na to, abyste měli dostatečný příjem tekutin a stravy,
 • Pomůžeme vám v klidu naservírovat a sníst vlastní nebo dovezený oběd.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Popovídáme si a budeme spolu,
 • Můžeme si spolu něco upéct nebo si zacvičíme, 
 • Potrénujeme si paměť, zahrajeme si slovní hry.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomůžeme vám napsat dopis, esemesku nebo e-mail,
 • Můžeme se spojit s vašimi blízkými,
 • Najdeme spolu program domu kultury, kina, přečteme si Hodonínské listy...
Sociálně terapeutické činnosti
 • Individuálně se vám budeme věnovat a zaměříme na vaše potřeby (chůze, paměť, písmo...), 
 • Půjdeme na malou procházku.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Řekneme vám, co všechno potřebujete k vyřízení např. průkazky ZTP, příspěvku na péči...,
 • Můžeme vám zprostředkovat právní poradenství.
Doprovod a doprava autem PS Homediss
 • Bezpečně vás pěšky doprovodíme do místa určení.
 • Bezpečně a pohodlně vás přepravíme naším automobilem, který je určen i pro převoz vozíčkářů.

 

P

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku