Žádost o služby

Jednání se zájemcem o služby zajišťují sociální pracovnice PS Homediss. Viz uvedené kontakty. 

K podání žádosti o sociální služby není potřeba žádné písemné doporučení od lékaře či jakékoliv jiné doporučení. 

Zájemce může o služby žádat opakovaně, a to například při zhoršení sociální situace, po dřívějším přerušení či ukončení služeb apod. 

 

Jak žádat o služby:

  • telefonicky, e-mailem, 
  • osobně,
  • prostřednictvím pověřené osoby (příbuzný, pečující osoba, sociální pracovník, lékař apod.).

 

Jak probíhá jednání se zájemcem: 

Po zkontaktování sociální pracovnice bude se zájemcem o službu dohodnut termín vzájemné schůzky, která probíhá v domácnosti zájemce. U ambulantní služby centrum denních služeb probíhá po dohodě se zájemcem ve službě nebo v domácnosti. 

Cílem je: 

  • předání všech podstatných a aktuálních informací o poskytovaných sociálních službách, 
  • zjištění, v jaké nepříznivé sociální situaci se zájemce o službu nachází a zda odpovídá cílové skupině sociální služby,
  • zjištění, jaké jsou představy a cíle zájemce a informování o tom, co mu lze prostřednictvím sociální služby nabídnout a co nikoliv,
  • v případě oboustranné shody pokračuje jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, jednání o zahájení služby,  jejím individuálním rozsahu, způsobu a podmínkách. 

Průběh schůzky lze přizpůsobit oprávněným požadavkům zájemce. Může se jí například zúčastnit rodinný příslušník, nebo ji lze přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu zájemce.

 

Zahájení služby:

Služba bude zahájena nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu smlouvy. Vždy bude brán zřetel na invidiuální potřeby či naléhavost situace žadatele o službu. 

Zájemci o službu, kterému je poskytována služba paliativní, bude služba zahájena bezprostředně po uzavření smlovy, nejpozději do následujícího dne. 

 

Zájemci lze odmítnout poskytnutí služby v těchto případech: 

  • zájemce není shodný s cílovou skupinou služby nebo v rámci sociální služby nelze zajistit úkony, o které žádá, 
  • zájemci byla vypovězena smlouva ze strany PS Homediss v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování smluvních podmínek, 
  • služba nemá dostatečnou kapacitu - v tomto případě je zájemce, který je shodný s cílovou skupinou, zařazen do pořadníku. Jakmile dojde k uvolnění kapacity, bude zájemce kontaktován sociálním pracovníkem. 

 

Informace týkající se konkrétních služeb jsou uvedeny v rubrikách:

   

Vytisknout stránku Vytisknout stránku