Projekty


Aktuálně realizujeme tyto projekty:

EPCG


Lépe porozumět našim uživatelům 

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Zdroj: Nadace EP Corporate Group

Výzva: Zvyšování kvality péče 2023

Předmětem projektu je vzdělávání pracovníků v oblasti komunikace s uživateli, kteří trpí různými typy demencí a dezorientací. Jeho cílem je snáze porozumět uživatelům služeb se specifickými potřebami. Lépe, a především šetrněji jim přizpůsobit naši podporu. Zmírňovat útrapy, které přináší jejich stav, snižovat jejich obavy a strach a napomáhat jim k pocitům klidu a bezpečí.

Termín realizace projektu: 11/2023 - 05/2024

ACF


Efektivnější plánování pečovatelské služby 

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Zdroj: Nadace OSF

Výzva: Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací 2023

Číslo projektu: 62500-2023-004-AG5-0036

Předmětem projektu je testování a nákup softwaru určeného pro plánování objemu a výkonu terénní sociální služby pečovatelská služba.

Termín realizace projektu: 09/2023 - 04/2024

 

logo ČEZ


Podpora rozvoje a profesionalizace Pečovatelské služby Homediss

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Zdroj: Neziskovy 2023 Nadace ČEZ

Předmětem projektu je definice a zpracování marketingové a komunikační strategie PS Homediss. 

Termín realizace projektu: 2023 - 2024

 

irop.jpg


Pobočka Pečovatelské služby Homediss, o.p.s., Mikulčice "Špitálek"

Žadatel: Obec Mikulčice

Partner projektu: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_072/0011235

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, který je v majetku žadatele, Obce Mikulčice, za účelem následného poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. V roce 2022 zde bude zahájen provoz služeb centra denních služeb, pečovatelské služby a osobní asistence. Využívat tyto služby budou občané Mikulčic a přilehlých obcí z dané spádové oblasti.

Termín realizace projektu: 2017 až 2022.

 

Logo OPZ barevné


Zkvalitnění sociálních služeb a sociální práce Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.

Žadatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015247

Tento projekt je financován Operačním programem Zaměstnanost a rozpočtem ČR

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je zavedení procesu rozvoje kvality do všech poskytovaných sociálních služeb PS Homediss prostřednictvím auditů kvality a procesů, nastavení rozvojů plánů sociálních služeb a revize a vytvoření metodických a organizačních procesů. Dále je projekt zaměřen na zkvalitnění sociální práce formou vzdělávání, supervize a psychologické podpory pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. V neposlední řadě pak díky projektu chceme zlepšit podmínky neformálně pečujících vydáním podpůrných informačních a metodických brožur pro výkon sociální práce a péče v domácím prostředí uživatelů služeb. 

Termín realizace projektu: 4/2020 až 3/2022.

Škoda Odbory kovo


Nákup automobilu pro výkon terénní a ambulantní sociální práce Pečovatelské služby Homediss, o.p.s.         

Zdroj: Škoda AUTO a Odbory Kovo MB 

Prostřednictvím nadačního příspěvku společností ŠKODA Auto a Odbory KOVOB MB oblastem jižní Moravy a Lounska zasažených tornádem byl pořízen automobil pro zajištění terénní a ambulantní sociální práce. 

Finanční pomoc je poskytnuta protřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Termín realizace projektu: 7/2021 - 6/2022

 

VDV


Obnova Centra denních služeb v Mikulčicích po tornádu

Zdroj: Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 

Prostřednictvím nadačního příspěvku jsme zakoupili nové nábytkové vybavení, které bylo v červnu 2021 zničeno tornádem. 


Díky těmto nadacím jsme mohli lépe zvládnout náročná opatření přijatá v období nouzového stavu i po jeho ukončení:

Vytisknout stránku Vytisknout stránku