Pečovatelská služba

Pečovatelská služba pomáhá zmírňovat nepříznivou sociální situaci, kterou vytváří špatný zdravotní stav. 

Služba je určena lidem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. 

 

Způsob poskytování služeb:

 • terénní formou v domácnostech uživatelů, 
 • ambulantní formou ve střediscích osobní hygieny v Hodoníně a v Dubňanech. 

 

Cílem služby je:

 • prodloužit období vlastního způsobu života a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení,
 • zachovat osobní zvyklosti a sociální kontakty s okolím,
 • umožnit lidem důstojně dožít doma,
 • pomoci pečující rodině. 

 

Cílová skupina: 

 • senioři, 
 • osoby se zdravotním postižením, 
 • osoby s chronickým onemocněním, 
 • rodiny s dítětem/dětmi. 

 

V této sociální službě nabízíme níže uvedené úkony, které individuálně poskytujeme na základě zjištěné oprávněné potřeby konkrétního uživatele: 

Základní sociální poradenství
 • Poradíme vám na koho se obrátit s vyřizováním vašich záležitostí. 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Dohlédneme na to, abyste měli dostatečný přijem tekutin a stravy. 
 • Pomůžeme vám pohodlně se obléct. 
 • Pomůžeme vám bezpečně se pohybovat po domácnosti a přesunout se z lůžka na vozík a zpět. 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomůžeme vám bezpečně a pohodlně umýt, vykoupat se nebo osprchovat. 
 • Pomůžeme vám s použitím toalety. 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomůžeme vám se zajištěním nebo s přípravou stravy, případně s její konzumací.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Uklidíme vám místnosti, které obýváte, nakoupíme vám, vypereme a vyžehlíme. 
 • Vyzvedneme vám recepty a léky. 
Zprostředkování kontaku se společenským prostředím
 • Bezpečně vás doprovodíme do místa určení. 
Doprava autem PS Homediss
 • Bezpečně a pohodlně vás přepravíme naším automobilem, který je určen i pro převoz vozíčkárů. 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku