Centrum denních služeb

Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba, která umožňuje seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým trávit část dne ve společnosti aktivním způsobem a současně jim umožnit návrat do domácího prostředí. 

Cítíte se sami? Máte pocit opuštěnosti a zbytečnosti? Pokud ano, je tu pro vás služba našeho centra denních služeb. V rámci ní posilujeme dovednosti při každodenních činnostech.

Touto službou, která je poskytována v ambulantní formě v prostorách Domu s pečovatelskou službou ve všechny pracovní dny, poskytujeme také zároveň pomoc pečující rodině. Posláním centra denních služeb je umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým trávit část dne ve společnosti aktivním způsobem a současně jim umožnit návrat do domácího prostředí.

 

Podrobný přehled rozsahu a úkonů služeb:

 

Cílem naší služby je:

 • zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti a pocitů zbytečnosti,
 • posilovat jejich dovednosti při každodenních činnostech,
 • zajistit úlevu pečující rodině.

 

Co nabízíme:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Komu je služba určena:

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
 • chronicky nemocným, osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

 

Služby poskytujeme za úhradu dle vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku