Centrum denních služeb

Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba, která umožňuje seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým trávit část dne ve společnosti aktivním způsobem. Tato služba je poskytována v prostorách Domu s pečovatelskou službou ve všechny pracovní dny.

Cítíte se sami? Máte pocit opuštěnosti a zbytečnosti? Pokud ano, je tu pro vás služba našeho centra denních služeb. V rámci ní posilujeme dovednosti při každodenních činnostech. Touto službou také poskytujeme současně pomoc pečující rodině.

Posláním centra denních služeb je umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým trávit část dne ve společnosti aktivním způsobem a současně jim umožnit návrat do domácího prostředí.

 

Cílem naší služby je:

 • zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti a pocitů zbytečnosti,
 • posilovat jejich dovednosti při každodenních činnostech,
 • zajistit úlevu pečující rodině.

 

Co nabízíme:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Podrobný přehled rozsahu a úkonů služeb:

 

V rámci centra denních služeb zajišťujeme také bezpečný a pohodlný převoz vozíčkářů a imobilních osob protřednictvím speciálně upraveného automobilu s nájezdní plošinou.


Komu je služba určena:

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
 • chronicky nemocným,

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Služby centra denních služeb se poskytují v předem domluvených dnech na adrese Polní 16, Hodonín 69501 a dle úhrad daných vyhláškou 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita služby:

K naplnění kapacity centra denních služeb dochází, není-li možné službu poskytnout z důvodu časových nebo personálních. V tomto případě je zájemce odkázán na jiného poskytovatele služeb nebo je jeho žádost zařazena do evidence žadatelů o poskytnutí služby.

 

Zájemce o služby může kontaktovat sociálního pracovníka (viz rubrika Žádost o služby).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku