FacebookPečovatelská služba Homediss, o.p.s.


Žádáme, abyste nám neprodleně oznámili onemocnění COVID v případě výskytu
u našeho uživatele i jeho rodinného příslušníka. Pokud se tak nestane, vědomě porušujete nařízení vlády ČR a ohrožujete nejenom zdraví našich zaměstnanců, ale především i životy dalších uživatelů, kteří jsou vysoce rizikovou skupinou obyvatel!
Naší prioritou je zachovat stávajícím uživatelům služby v dohodnutém rozsahu.

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým. více

 

O nás

Naším posláním je poskytovat přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle. více

Pečovatelská služba

Naše pečovatelky pomáhají s koupáním a osobní hygienou, oblékáním, nachystáním jídla a podáním pití, či dovozem oběda, s nákupy a obstaráváním domácnosti, apod. více


Osobní asistence

Naše osobní asistentky pomáhají s péčí při osobní hygieně a oblékání, s péčí o domácnost a aktivně podporují uživatele při začleňování do společnosti. více

Centrum denních služeb

Činnosti Centra denních služeb podporují uživatele v soběstačnosti. Procvičuje fyzické a psychické schopnosti a posiluje dovednosti při každodenních činnostech. více