FacebookPečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým. více 

Letošní příchod jara a jeho svátky oslavíme akcemi pro veřejnost na našich pobočkách v Dubňanech a v Mikulčicích!

21.3.2023 pořádáme v Dubňanech den otevřených dveří 

30.3.2023 se uskuteční v Mikulčicích akce Velikonoce na Špitálku

Pozvánka DubňanyPozvánka Mikulčice

Těšíme se na setkání!

 

O nás

Naším posláním je poskytovat přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle. více

Pečovatelská služba

Naše pečovatelky pomáhají s koupáním a osobní hygienou, oblékáním, nachystáním jídla a podáním pití, či dovozem oběda, s nákupy a obstaráváním domácnosti, apod. více


Osobní asistence

Naše osobní asistentky pomáhají s péčí při osobní hygieně a oblékání, s péčí o domácnost a aktivně podporují uživatele při začleňování do společnosti. více

Centrum denních služeb

Činnosti Centra denních služeb podporují uživatele v soběstačnosti. Procvičuje fyzické a psychické schopnosti a posiluje dovednosti při každodenních činnostech. více