FacebookPečovatelská služba Homediss, o.p.s.

tel: 518 352 357, 723 063 843

 

Ve dnech 21.9. a 22.9.2023 bude uzavřena hlavní kancelář v Hodoníně. 
Proto prosíme, aby byl dodržen hotovostní termín úhrad za služby do 20.9.2023. 
Děkujeme za pochopení. 

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým. více 

Již 20 let pečujeme o Vaše blízké!


 

O nás

Naším posláním je poskytovat přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle. více

Pečovatelská služba

Naše pečovatelky pomáhají s koupáním a osobní hygienou, oblékáním, nachystáním jídla a podáním pití, či dovozem oběda, s nákupy a obstaráváním domácnosti, apod. více


Osobní asistence

Naše osobní asistentky pomáhají s péčí při osobní hygieně a oblékání, s péčí o domácnost a aktivně podporují uživatele při začleňování do společnosti. více

Centrum denních služeb

Činnosti Centra denních služeb podporují uživatele v soběstačnosti. Procvičuje fyzické a psychické schopnosti a posiluje dovednosti při každodenních činnostech. více