FacebookPečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým. více

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH

Z důvodu vyhlášení stavu nouze jsme přijali do odvolání následující mimořádná opatření:

1. PŘERUŠILI jsme poskytování níže uvedených úkonů:

  • běžné nákupy a pochůzky,
  • běžné úklidy a údržby domácnosti,
  • doprovázení dospělých (do zdravotnických a sociálních zařízení, na úřady, do obchodů, na procházky atd.).

2. Služba Centrum denních služeb je ZCELA UZAVŘENA.

3. Kancelář na ulici Polní 12, Hodonín je pro veřejnost ZCELA UZAVŘENA, a to minimálně do 27.3.2020. V případě nutnosti se můžete obracet telefonicky na kontakty:

Bc. Magdalena Kotrlová, tel. 723 063 843

Bc. Lada Vašulková, tel. 601 537 836

DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. V okamžiku vydání plošného rozhodnutí o uzavření vývařoven hrozí riziko okamžitého přerušení dovozu obědů.

2. V případě nedostatku našich zaměstnanců může dojít k výraznému omezení již poskytovaných služeb.

3. V případě karantény všech zaměstnanců PS Homediss bude poskytování všech služeb přerušeno do odvolání.

DŮRAZNĚ PROSÍME VŠECHNY NAŠE UŽIVATELE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, ABY PŘI VÝSKYTU PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ JAKO JSOU HOREČKA, KAŠEL A RÝMA, KONTAKTOVALI SVÉ LÉKAŘE A PŘERUŠILI SLUŽBY PS HOMEDISS.

Děkujema za pochopení.

 

 

 

O nás

Naším posláním je poskytovat přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle. více

Pečovatelská služba

Naše pečovatelky pomáhají s koupáním a osobní hygienou, oblékáním, nachystáním jídla a podáním pití, či dovozem oběda, s nákupy a obstaráváním domácnosti, apod. více


Osobní asistence

Naše osobní asistentky pomáhají s péčí při osobní hygieně a oblékání, s péčí o domácnost a aktivně podporují uživatele při začleňování do společnosti. více

Centrum denních služeb

Činnosti Centra denních služeb podporují uživatele v soběstačnosti. Procvičuje fyzické a psychické schopnosti a posiluje dovednosti při každodenních činnostech. více