Obecné stránky
Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

FacebookPečovatelská služba Homediss, o.p.s.


Žádáme, abyste nám neprodleně oznámili onemocnění COVID v případě výskytu
u našeho uživatele i jeho rodinného příslušníka. Pokud se tak nestane, vědomě porušujete nařízení vlády ČR a ohrožujete nejenom zdraví našich zaměstnanců, ale především i životy dalších uživatelů, kteří jsou vysoce rizikovou skupinou obyvatel!
Naší prioritou je zachovat stávajícím uživatelům služby v dohodnutém rozsahu.

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým. více více