Obědy v domácnosti

Dovoz obědů do domácnosti poskytujeme pouze těm, kteří si jej nemohou zajistit vlastními silami, s pomocí rodiny nebo s využitím veřejně dostupných služeb.

Obědy do domácností dovážíme ve všední dny i o víkendech s výjimkou svátků. Uživatel má možnost dohodnout se, ve které dny chce obědy dovážet.

  • obědy se vždy skládají z polévky a hlavního jídla, případně salátu či kompotu,
  • ve všední dny lze obědy vybrat ze tří běžných jídel,
  • dovážíme rovněž diety (šetřící a diabetická strava),
  • o víkendech není možnost výběru jídel.

Z hygienických a tepelných důvodů obědy dovážíme ve speciálně upravených nerezových termojídlonosičích, které půjčujeme zdarma. K zajištění dovozu obědů je potřeba zapůjčení dvou termojídlnosičů. Záloha za dva termojídlonosiče je 2.000 Kč a vrací se po ukončení služby, odevzdání obou termojídlonosičů a vyúčtování úhrad.

 

Jídelníčky jsou zveřejňovány na našem webu vždy v úterý na následující týden nebo lze jejich výtisk a dovoz dohodnout s pracovnicí, která obědy dováží.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

  • Přihlásit či odhlásit oběd můžete osobně, telefonicky nebo písemně nejpozději dva pracovní dny předem pečovatelce, která obědy do domácnosti dováží.
  • Přihlásit či odhlásit oběd na sobotu nebo neděli můžete vždy nejpozději v pátek do 10.00 hodin.

 

Placení stravného

  • Úhrada za stravu je účtována vždy zpětně za uplynulý měsíc podle počtu odebraných obědů.
  • Platba může být provedena v domácnosti, v hotovosti v kanceláři PS Homediss, inkasem nebo bezhotovostně bankovním převodem.
  • Platbu je třeba uhradit k 15. dni následujícího měsíce.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku