Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc v domácím prostředí. Naše pečovatelky vám rády pomohou s mytím a koupáním, oblékáním, přípravou jídla a pití, přemísťováním, pohybem nebo nákupem. Doprovodí vás k lékaři nebo vám vyřídí nutné pochůzky.

Pečovatelskou službu poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů z Hodonína, Dubňan, Lužic, Mikulčic, Prušánek, Josefova, Rohatce, Ratíškovic, Mutěnic, Starého a Nového Poddvorova. V dalších spádových obcích po domluvě. Služby poskytujeme ve směnném provozu po celý den i v sobotu, neděli a ve svátcích. 
V ambulantní formě službu poskytujeme ve všední dny ve střediscích osobní hygieny v Hodoníně a v Dubňanech. 

Posláním naší pečovatelské služby je pomocí kvalifikované péče umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým setrvat ve svém domácím prostředí a žít běžným způsobem života.

 

Cílem naší služby je:

 • prodloužit období vlastního způsobu života a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení,
 • zachovat osobní zvyklosti a sociální kontakty s okolím,
 • poskytovat terénní dlouhodobou péči,
 • úzce spolupracovat s Agenturou domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o. při zajišťování komplexní péče a mobilní hospicové péče,
 • umožnit lidem důstojně dožít doma.

 

Co nabízíme:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Podrobný přehled rozsahu a úkonů služeb:

 

V rámci pečovatelských služeb zajišťujeme také bezpečný a pohodlný převoz vozíčkářů a imobilních osob protřednictvím speciálně upraveného automobilu s nájezdní plošinou.

 

Komu je služba určena:

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
 • chronicky nemocným,
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
 • rodinám s dětmi,

 jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Pečovatelské služby jsou poskytovány ve vymezeném čase a dle úhrad daných vyhláškou 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita služby:

K naplnění kapacity pečovatelské služby dochází, není-li možné službu poskytnout z důvodu časových nebo personálních. V tomto případě je zájemce odkázán na jiného poskytovatele služeb nebo je jeho žádost zařazena do evidence žadatelů o poskytnutí služby.

 

Zájemce o služby může kontaktovat sociálního pracovníka (viz rubrika Žádost o služby).

Vytisknout stránku Vytisknout stránku