Žádost o služby

Jak žádat o služby

  • O zavedení služby může zájemce požádat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, pečující osoby, lékaře, sociálního pracovníka, apod.
  • Na základě těchto informací navštíví /po předem dohodnutém termínu/ sociální pracovnice zájemce o službu v jeho domácnosti a provede sociální šetření. Seznámí ho s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých je služba poskytována. Současně mu předá srozumitelné informace, jaké služby poskytujeme, o úhradách za služby, informační materiály, kontakty na sebe a organizaci, apod.
  • V případě zájmu je se zájemcem uzavřena písemná smlouva. Smlouva se uzavírá vždy mezi osobou, které se služba bude poskytovat a PS Homediss, o.p.s.
  • Při sjednávání služby si zájemce ve spolupráci se sociálním pracovníkem stanovuje své požadavky a přání. Společně volí postup a způsob poskytování služeb. S každým uživatelem je průběh služby plánován individuálně.
  • Uživatel může služby ukončit ústně nebo písemně bez udání důvodu, alespoň jeden den předem. PS Homediss, o.p.s. může služby vypovědět pouze při porušení podmínek, které jsou součástí smlouvy.

 

Veškeré informace týkající se jednotlivých služeb naleznete v rubrice Služby:

   

Vytisknout stránku Vytisknout stránku