Žádost o služby

Jak žádat o služby

Zájemce o službu se může obrátit na uvedené kontakty, na kterých mu budou poskytnuty potřebné informace o možnostech a formách poskytovaných služeb. Zájemce může pracovníky kontaktovat:

  • osobně,
  • telefonicky,
  • e-mailem,
  • prostřednictvím jiné osoby, např. rodinného příslušníka.

 

Informace o službách

  • Pracovnice seznámí zájemce s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých jsou poskytovány. Následně dohodne termín sociálního šetření, které je prováděno přímo v domácnosti zájemce o službu. 
  • V případě zjištění potřebnosti a oprávněnosti zájemce o službu je uzavřena písemná smlouva, která uvádí druh, rozsah a způsob dohodnutých služeb. Smlouva je uzavírána vždy mezi osobou, které se služby budou poskytovat, a PS Homediss, o.p.s.

  

Vytisknout stránku Vytisknout stránku