Žádost o služby

Jak žádat o služby

  • O zavedení služby může zájemce požádat osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, pečující osoby, lékaře, sociálního pracovníka, apod.
  • Na základě těchto informací navštíví /po předem dohodnutém termínu/ sociální pracovnice zájemce o službu v jeho domácnosti a provede sociální šetření. Seznámí ho s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých je služba poskytována. Současně mu předá srozumitelné informace, jaké služby poskytujeme, o úhradách za služby, informační materiály, kontakty na sebe a organizaci, apod.
  • V případě zájmu je se zájemcem uzavřena písemná smlouva. Smlouva se uzavírá vždy mezi osobou, které se služba bude poskytovat a PS Homediss, o.p.s.
  • Při sjednávání služby si zájemce ve spolupráci se sociálním pracovníkem stanovuje své požadavky a přání. Společně volí postup a způsob poskytování služeb. S každým uživatelem je průběh služby plánován individuálně.
  • Uživatel může služby ukončit ústně nebo písemně bez udání důvodu, alespoň jeden den předem. PS Homediss, o.p.s. může služby vypovědět pouze při porušení podmínek, které jsou součástí smlouvy.

 

Podrobné informace o zahájení a průběhu služby

 

Veškeré informace týkající se jednotlivých služeb naleznete v rubrice Služby:

           - Pečovatelská služba

           - Osobní asistence

           - Centrum denních služeb

 

 

 


  

Vytisknout stránku Vytisknout stránku