Žádost o služby

Jak žádat o služby

Zájemce o službu se může obrátit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím jiné osoby (např. rodinného příslušníka) na uvedené kontakty, na kterých mu budou poskytnuty potřebné informace o možnostech a formách poskytovaných služeb.

Pracovnice seznámí zájemce s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých jsou poskytovány. Následně dohodne termín sociálního šetření, které je prováděno přímo v domácnosti zájemce o službu.  V případě zájmu je poté s žadatelem uzavřena písemná smlouva, která uvádí druh, rozsah a způsob dohodnutých služeb. Smlouva je uzavírána vždy mezi osobou, které se služby budou poskytovat a PS Homediss, o.p.s.


Poskytování služby

Průběh služby

Ve spolupráci s pověřenými pracovníky služby (tzv. klíčovými pracovníky), si uživatel při sjednání služby stanovuje své požadavky a přání. Společně volí postup a způsob poskytování služeb. S každým uživatelem je průběh služby plánován individuálně a je písemně zaznamenán v jeho dokumentaci. Pracovník vykonává dohodnuté služby ve smluveném rozsahu, místě a čase. V denní evidenci zaznamenává, které úkony a v jakém rozsahu provedl.

Ukončení služby

Uživatel může služby ukončit ústně nebo písemně bez udání důvodu alespoň jeden den předem. PS Homediss, o.p.s. může služby vypovědět pouze při porušení podmínek, které jsou součástí smlouvy. 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku