O nás

Naším posláním je poskytovat uživatelům přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké a přátele. Pomáhat formou odborné péče, citlivým a laskavým přístupem našeho vysoce odborného personálu.

Služby v terénní formě poskytujeme v Hodoníně a spádových obcích přímo v domácnostech uživatelů ve směnném provozu v průběhu celého dne včetně víkendů a svátků. Ambulantní služby jsou poskytovány v pracovní dny přímo v našem sídle v Hodoníně či v pobočce
v Dubňanech.


Poskytované služby

  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • centrum denních služeb,
  • pronájem zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Služby, které poskytujeme, již dnes naplňují pojem „dlouhodobá péče“, neboť poskytujeme veškerou potřebnou péči u dlouhodobě ležících. Služby poskytujeme i uživatelům s demencí, Alzheimerovým onemocněním, osobám upoutaným na lůžko nebo s těžkým onkologickým onemocněním. Při poskytování osobní hygieny používáme mobilní vany, což lidem, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, umožňuje plnohodnotné koupání, které oceňují hlavně v horkých letních dnech.


Služby jsou poskytovány na zásadách:

  • individuality (dle konkrétních potřeb),
  • flexibility (služba se přizpůsobuje uživateli),
  • rovnosti (neupřednostňujeme žádného uživatele, jednáme s ním jako se sobě rovným),
  • důvěryhodnosti,
  • toleranci.

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami Domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o., které poskytují v domácnosti služby zdravotní. Vzájemnou spoluprací je zajištěna i mobilní hospicová a paliativní péče, což umožňuje umírajícím setrvat ve svém domácím prostředí.


Základem naší společnosti jsou zaměstnanci. Při poskytování sociálních služeb v dnešní době již nestačí jen nadšení a empatie. Velmi důležitá je profesionalita, která zahrnuje nejen odbornou pomoc, ale i schopnost dávat pocit bezpečí a důvěry. Jelikož pracujeme v domácnostech uživatelů, klademe důraz na diskrétnost, samostatnost a týmovou spolupráci

Vytisknout stránku Vytisknout stránku