O nás

Naším posláním je poskytovat uživatelům přiměřenou pomoc a podporu, pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké a přátele. Pomáhat formou odborné péče, citlivým a laskavým přístupem našeho vysoce odborného personálu.

Služby v terénní formě poskytujeme v Hodoníně a spádových obcích přímo v domácnostech uživatelů ve směnném provozu v průběhu celého dne včetně víkendů a svátků. Ambulantní služby jsou poskytovány v pracovní dny přímo v našem sídle v Hodoníně či na pobočce v Dubňanech.

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami Domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o., které poskytují v domácnosti služby zdravotní. Vzájemnou spoluprací je zajištěna i mobilní hospicová a paliativní péče, což umožňuje umírajícím setrvat ve svém domácím prostředí.


Základem naší společnosti jsou zaměstnanci. Při poskytování sociálních služeb v dnešní době již nestačí jen nadšení a empatie. Velmi důležitá je profesionalita, která zahrnuje nejen odbornou pomoc, ale i schopnost dávat pocit bezpečí a důvěry. Jelikož pracujeme v domácnostech uživatelů, klademe důraz na diskrétnost, samostatnost a týmovou spolupráci.

 

Služby jsou poskytovány na zásadách:

  • individuality (dle konkrétních potřeb),
  • flexibility (služba se přizpůsobuje uživateli),
  • rovnosti (neupřednostňujeme žádného uživatele, jednáme s ním jako se sobě rovným),
  • důvěryhodnosti,
  • toleranci.

 

Jsme členy:

  • České asociace pečovatelské služby,
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
  • Komunitního plánování sociálních služeb na Hodonínsku a řídící skupiny komunitního plánování,
  • Sociální komise Města Hodonína.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku