Osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, která umožňuje seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým žít ve svém domácím prostředí a podporovat je při společenském začleňování. Naše osobní asistentky vám rády pomohou s mytím a koupáním, oblékáním, přípravou jídla a pití, přemisťováním, pohybem nebo nákupem. Doprovodí vás k lékaři nebo vám vyřídí nutné pochůzky.

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů z Hodonína, Dubňan, Lužic, Mikulčic, Prušánek, Josefova, Rohatce, Ratíškovic, Mutěnic, Starého a Nového Poddvorova. V dalších spádových obcích po domluvě. Služby poskytujeme ve směnném provozu po celý den i v sobotu, neděli a ve svátcích.

Posláním naší osobní asistence je umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a podporovat je při společenském začleňování.

 

Podrobný přehled rozsahu a úkonů služeb:

 

Cílem naší služby je:

 • prodloužit období samostatného způsobu života,
 • zachovat sociální kontakty s okolím,
 • napomáhat v činnostech začleňujících do společnosti.

 

Co nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Komu je osobní asistence určena:  

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
 • chronicky nemocným,

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Uživatel si sám předem určí, kolik času a které dny chce strávit s osobním asistentem. Tato doba může být různě dlouhá, od jedné hodiny až po několik hodin. 

 

Služby poskytujeme za úhradu dle vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku